fbpx

Rova & Sjögren Psykologi AB är ett kunskapsföretag som består av sex legitimerade psykologer. Vi arbetar med handledning, utbildning och utveckling med en förkärlek för tidiga insatser och lågaffektivt bemötande. Vi vill med vår psykologiska kompetens bidra till konkreta resultat i er verksamhet.

team_image
Leg. Psykolog

Anton Sjögren

Anton Sjögren är leg. psykolog som specialiserar sig på barn- och ungdomsfrågor. Anton har till nyligen arbetat för Rädda Barnen där han varvat kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Han har dessförinnan jobbat som psykolog i skolan och inom barn- och ungdoms-psykiatrin. Idag är Anton Sjögren verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.

team_image
Leg. Psykolog

David Franzén

David arbetar just nu som skolpsykolog i Sollefteå. Han gjorde sin yrkespraktik inom elevhälsan i Umeå. Har tidigare jobbat inom BRIS (Barnens Rätt i Samhället), socialpsykiatrin och bedrivit konsultverksamhet inom eget företag. David vill bidra till ett ökat fokus på tidiga insatser och hälsofrämjande arbete i skolan. Han är en uppskattad föreläsare och handledare.

team_image
Leg. Psykolog

Erik Rova

Erik Rova är leg. psykolog, ST-psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och hantera problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skolan, primärvården och vuxenpsykiatrin. Erik Rova är nu verksam som handledare och utbildare.

team_image
Leg. Psykolog

Johan Långström

Johan är leg. psykolog som brinner för att arbeta med frågor gällande barn och ungdomar. Fokus ligger gärna på hur vuxenvärlden ska arbeta för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt till psykiska hälsa och utveckling. Har erfarenhet av behandling, utredning och diagnostik från tidigare arbete inom socialpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola. Verkar idag som skolpsykolog, föreläsare och handledare.

team_image
Leg. Psykolog

Carin Lindgren

Carin Lindgren är leg. psykolog och specialiserar sig inom arbets- och organisationspsykologi. Carin är intresserad av hälsofrämjande och förebyggande insatser samt lågaffektivt bemötande. Hon har stor erfarenhet av krisarbete och krishantering. Tidigare har hon jobbat med företagshälsovård, organisationsutveckling och elevhälsa. Idag är Carin verksam som skolpsykolog, handledare och utbildare.

team_image
Leg. Psykolog

Veronika Karlsten

Veronika är legitimerad psykolog med intresse för förebyggande och främjande arbete. “Om vi istället för att fokusera på problembeteenden hos enskilda individer fokuserar på de faktorer som föregår dessa kommer vi komma längre snabbare och nå många fler”. Veronika har tidigare arbetat inom företagshälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå med inriktning mot att främja organisatorisk och social hälsa.

Hör gärna av dig om det är något du vill veta eller funderar över. Nedan kan du läsa olika artiklar som vi medverkat i. Vid sidans slut kan du se några av dem som anlitat oss. Vi förmedlar gärna kontakt till tidigare kunder om du är intresserad av referenser.

Artiklar och press

 ”Elevhälsan i Örnsköldsvik satsar stort på utbildning” – Öviks Allehanda skriver om utbildningsinsatser för skolpersonal

”Våga tänka i nya banor” – Specialnest skriver om Eriks arbete med Levla Lärmiljön

”Ansvaret att bemöta barn rätt” – En debattartikel vi skrev i samband med vaktingripandet på Malmö Centralstation

”Förutsägbarhet och tydlighet utan makt och tvång” – Anton pratar med Specialnest om krav och förväntningar

”Traumakunskap ska stoppa konflikter” – Västerbottens Kuriren skriver om proaktiva utbildningsinsatser i Umeå

”Flyttar problemet från eleven” – Lärarnas nyheter skriver om Levla Lärmiljön

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig!
Erik Rova 070-2363200 erik@rovasjogren.se

Anton Sjögren 073-0301337 anton@rovasjogren.se

Carin Lindgren 070-8557699 carin@rovasjogren.se

David Franzén david@rovasjogren.se

Johan Långström 070-6588432 johan@rovasjogren.se