fbpx
Utbildning

Vi erbjuder utbildning och föreläsningar till alla som möter barn, ungdomar och unga vuxna. Behöver er verksamhet lära er mer om trauma och bemötande, suicidprevention eller sexuell hälsa? Här kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder och hitta tydliga produktblad.

Handledning

Vår handledning tar utgångspunkt i hur vi bättre kan förstå och bemöta svåra situationer och företeelser. Vi arbetar tillsammans för att skapa bra pedagogiska sammanhang i omsorg, skola, psykiatri och liknande verksamheter, både i kontinuerlig handledning och i avgränsade svåra ärenden. Fokus i arbetet är personalens beteende och vilket inflytande det har på beteendet hos dem de arbetar med. Handledningen utgår från relevanta teorier med ett särskilt fokus på låg-affektiva metoder.

Skola

Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder till skolor. I vårt elevhälsoarbete vill vi med vår psykologiska kompetens bidra till  konkreta anpassningar i lärmiljön och en god samverkan. Vi erbjuder utbildning, utredning, handledning och konsultation. På vår portal Pedagogisk Psykologi kan du hitta nyheter och material.