Vår handledning tar utgångspunkt i hur vi bättre kan förstå och bemöta svåra situationer och företeelser. Vi erbjuder handledning till er som arbetar i omsorg, skola, psykiatri och liknande verksamheter. Vi har kontinuerliga långtgående uppdrag och avgränsade kortare handledningsuppdrag i samband med svåra ärenden. Handledningen utgår från relevanta teorier med ett särskilt fokus på låg-affektiva metoder. Nedan kan du se produktblad som beskriver handledning till olika verksamheter. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill ha kontakt med någon av våra andra kunder för referens. Vi hörs!

Förskola


Skola


Skolpsykologer


Projekt


LSS


Verksamheter som möter ensamkommande och nyanlända


HVB-hem


Andra verksamheter


Chefshandledning